V/V TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG, THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 14/10/2019 13:39

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-SNV ngày 09/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.1 Người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 3. c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
 4. d) Có lý lịch rõ ràng.
 5. e) Có văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B đối với trường hợp có bằng chuyên môn Đại học, cao đẳng trở lên (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.
 6. f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 7. g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
 8. h) Về trình độ, chuyên ngành: Những người có trình độ đáp ứng đúng chuyên ngành với vị trí cần tuyển.

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 2. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 3. c) Có dị dạng lớn về hình thể không phù hợp với môi trường sư phạm.
 4. d) Phát âm bị ngọng, lắp.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người được tuyển dụng vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE