VỀ VIỆC TẠM DỪNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2019
Huỳnh Thanh Cần 21/06/2019 16:26

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Căn cứ Công văn số 853/SNV ngày 03/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về việc tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo tạm dừng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 theo Thông báo số 480/TB-UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị xã Ngã Bảy về việc Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Đối với các ứng viên đã mua hồ sơ tuyển dụng, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy sẽ hoàn trả lại chi phí mua hồ sơ. Mọi chi tiết liên hệ Phòng Nội vụ thị xã Ngã Bảy theo số máy điện thoại 0293. 3866.380.

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE