Phát động phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Tân Thành và Hiệp Lợi

Phát động phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Tân Thành và Hiệp Lợi

Mở đợt cao điểm xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Mở đợt cao điểm xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Mô hình mới trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Mô hình mới trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Lãnh đạo thị xã khảo sát đê bao các xã Nông thôn mới

Lãnh đạo thị xã khảo sát đê bao các xã Nông thôn mới

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Về việc Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
V/v tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019

DANH MỤC

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ỨNG DỤNG

DỊCH VỤ CÔNG TT

LIÊN KẾT WEBSITE